Muziek met jou!

 

Ortho-agogische Muziek Begeleiding voor jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

 

‘Muziek met jou’ komt bij u thuis en sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Op een speelse manier wordt  de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd, door samen te zingen, instrumenten te bespelen, muziek  te luisteren en te bewegen op muziek.

In een oriënterend gesprek bespreekt u samen met  de muziekbegeleider wat u verwacht  en wat mogelijk is. Er worden doelen gesteld aan de hand van wat uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld het leren uiten van emoties, het leren omgaan met structuur, het stimuleren van de spraak, het leren samenwerken,  het verbeteren van de motoriek. De doelen  worden regelmatig met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 ‘Muziek met  jou!’  is  een initiatief van Tineke van der Leer.  Zij is opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener, met als specialisatie pedagogische gezinsbegeleiding en autisme. Daarnaast is zij bevoegd ortho-agogisch muziekbegeleider. Zij heeft jarenlange ervaring als pedagogisch medewerker op een dagbehandeling voor jonge kinderen.